Jerzy Nowosielski (1923 Kraków - 2011 Kraków), Pejzaż z lokomotywą - praca dwustronna, 1952

Jerzy Nowosielski (1923 Kraków - 2011 Kraków), Pejzaż z lokomotywą - praca dwustronna, 1952
cena wywoławcza
~25 641 EUR
cena końcowa
~30 303 EUR
sprzedaż warunkowa
Dodatkowe opłaty
+5% / 3% Droit de suite

olej, płótno; 50 x 61 cm;
sygn. i dat. na krośnie: J. NOWOSIELSKI 1952;
na odwrocie nalepka ramiarska firmy Delf Cadres d’Art
Estymacja 140 000 - 180 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Obraz reprodukowany w katalogu:
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Kraków 2003, s. 119, poz. 166 (il. barwna).


twoje notatki

brak