Jerzy Kossak (1886 Kraków - 1955 Kraków), Wizja Napoleona, 1924

Jerzy Kossak (1886 Kraków - 1955 Kraków), Wizja Napoleona, 1924
cena wywoławcza
~3 030 EUR
cena końcowa
~5 128 EUR
Dodatkowe opłaty
+5% / 3% Droit de suite

olej, płótno; 58 x 95 cm;
sygn., dat. i opisany l. d.: WP. Pułkownikowi Janowi Kostrzewskiemu w dowód naszej wdzięczności / Jerzy Kossak / 1924.
Estymacja 18 000 - 25 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Bibliografia:
Olszański K., Jerzy Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 1992.


twoje notatki

brak