Bronisława Rychter-Janowska (1868 Kraków - 1953 Kraków), Kolędnicy

Bronisława Rychter-Janowska (1868 Kraków - 1953 Kraków), Kolędnicy
cena wywoławcza
~1 048 EUR
cena końcowa
~1 048 EUR
Dodatkowe opłaty
+5% / 3% Droit de suite

olej, tektura; 17 x 24,3 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA
Estymacja 6 000 - 9 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska


twoje notatki

brak